Nieuws & blog

Ouderenzorg te veel gericht op symptoombestrijding

De acute ouderenzorg richt zich te veel op symptoombestrijding. Daarbij draait het om het bieden van zorg op het acute moment, maar die zorg leidt vaak tot extra zorgvraag. Samenwerking tussen zorgverleners, gemeente en verzekeraars is nodig om tot duurzame ouderenzorg te komen, betoogt Bianca Buurman, hoogleraar Acute Ouderenzorg aan het Amsterdam UMC.

Lees meer…

zijn ZZP’ers gelukkiger dan werknemers in loondienst?

NU.nl checkt dagelijks berichten op hun betrouwbaarheid. Bewering: Zzp’ers zijn gelukkiger met hun werk dan mensen in loondienst.

Oordeel: waar
De afgelopen tien jaar is het aantal zzp’ers gegroeid met bijna 300.000 personen naar 1,1 miljoen mensen. En deze zzp’ers zouden volgens online boekhoudtool Tellow over het algemeen gelukkiger zijn dan de zeven miljoen mensen die voor een baas werken. Meerdere websites, zoals andc.tv en The Post Online namen deze berichten over.Volgens Tellow ervaren zzp’ers ook nog eens minder stress en vinden ze vaker dat ze een droombaan hebben. Dit terwijl een op de tien zzp’ers volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) risico op armoede loopt en een kwart van de zzp’ers geen pensioenvoorziening heeft. Zouden de zzp’ers desondanks toch gelukkiger zijn met hun werk dan mensen in loondienst?

Lees meer…

Hoe ben ik gestart als ZZP’er in de zorg? Dit is het verhaal van ZZP’er Rianne.

Via een oproep op internet ben ik in contact gekomen met Redbeez zorgprofessionals.
Op dat moment was ik iets meer dan drie maanden werkloos. Werkloos omdat ik na 22 jaar in
een fabriek te hebben gewerkt, het roer had omgegooid en besloten had om via een
leerwerk contract een BBL-opleiding Verzorgende IG te gaan volgen maar die helaas
niet heb kunnen afmaken.

In het begin van het 1e leerjaar van de BBL-opleiding, was het even wennen want ik
kwam uit een totaal andere setting. Het was een enorme stap om vanuit de fabriek
de zorg in te gaan. Op mijn eerste leerplek, kreeg ik een goede begeleiding van mijn werkbegeleider.
Zij liet mij even wennen en uiteindelijk was ze zeer tevreden.
Daarna ging ik naar een andere werkplek wat in het begin erg goed ging,
uiteindelijk klikte het niet goedmet mijn begeleidster, zij begreep mij totaal niet en ik deed in
haar ogen alles verkeerd. Ik deed zelfs de basiszorg niet goed, volgens haar.
Ik deed mijn uiterste best maar wat ik ook deed, ik kon niets goed doen.
Uiteindelijk ben ik met de opleiding moeten stoppen, wel heb ik de opleiding afgerond als helpende.

Op dit moment dacht ik, dat ik het wel kon vergeten in de zorg want waar wilde men nog helpende inzetten?

Toen zag ik dus de oproep van Redbeez zorgprofessionals op internet en zag dat zij ook
helpende ZZP’ers zochten. Ook kon Redbeez mij helpen met het opstarten van mijn eigen onderneming omdat ik zelfstandige werd.
Ik had een kennismakingsgesprek met Peter en Tonny, meteen had ik bij beide een heel goed gevoel, het was meteen vertrouwd.
Tonny heeft mij destijds geholpen met het opzetten van een ondernemingsplan.
Omdat ik een WW-uitkering kreeg via het UWV, kon ik daar gebruik maken van
een startersregeling om een zelfstandige zorgprofessional te worden.

Uiteindelijk ben ik in juni 2014 via Redbeez zorgprofessionals gaan werken als ZZP’er.

Tot op de dag van vandaag heb ik er nog steeds geen spijt van.
Ik ben ook blij dat ik niet naar die zogenaamde ‘goede raad’ heb geluisterd: ‘Weet je wel wat het allemaal inhoudt?’. ‘Je hebt geen pensioen!’.
Allemaal grote beren op de weg waar ik me gelukkig niet teveel zorgen om heb gemaakt!

Vanaf het moment dat ik ging werken als ZZP’er in de zorg, ben ik altijd met plezier naar mijn werk gegaan. Dit werk en de manier van werken
past gewoon helemaal bij mij en ik doe het echt met hart en ziel!

Ineens kreeg ik allemaal positieve feedback van cliënten en zorg ondernemers: dat ze mij graag zagen komen, en of ik nog vaker diensten wilde invullen voor hun.
Maar ik wilde nog steeds verzorgende IG worden.
Tonny zei tegen mij dat ik eens een keer met Marcel ’t Lam moest gaan praten.
Marcel had eerst een helpende + certificaat behaald en was daarna als ZZP’er begonnen aan de opleiding verzorgende IG.

Uiteindelijk heb ook ik het certificaat helpende + medicatie en medicatieveiligheid behaald in
november 2015. Uiteraard wilde ik nog een stapje verder gaan en had dus vernomen dat Marcel de
opleiding was gaan doen als ZZP’er, met een samenwerkingsverband tussen Summa collega,
Archipel Thuis EN Redbeez zorgprofessionals.

In augustus 2016 ben ik gestart met de opleiding, halverwege het 2e leerjaar.
Ik kon herstarten waar ik in 2013 gebleven was.

Ik ben er trots op dat ik kan zeggen dat ik in december 2017 alles had afgerond en in januari 2018 mijn verzorgende IG diploma in ontvangst heb mogen nemen!

Ik ben blij en dankbaar dat ik dit ook dankzij Redbeez heb kunnen doen.

Als je dus van plan bent om zelfstandige in de zorg te worden van welk niveau dan ook,
dan raad ik Redbeez zorgprofessionals aan! Omdat de mensen die daar werken, niet alleen een zorghart hebben
maar ook ontzettend betrokken zijn met ons. De meeste komen zelf uit de zorg en weten dus precies waar ze over praten.
Om op deze manier met Redbeez te kunnen samenwerken, geeft mij een fijn gevoel en betekent enorm veel voor mij.

Groetjes, Rianne.
ZZP’er via Redbeez zorgprofessionals.

Ruim 300 miljoen euro om personeelstekort in zorg terug te dringen

Met extra geld voor opleidingen, werk- en stageplekken en regionale actieplannen, wil het kabinet het oplopende personeelstekort in de zorg de komende jaren aanpakken.

Het doel is het tekort, dat de komende jaren dreigt op te lopen naar 125 duizend vacatures, in 2022 zo ver mogelijk te hebben weggepoetst.
Met het plan is zo’n 347 miljoen euro gemoeid.

Het Ministerie van Volksgezondheid wil zoveel mogelijk mensen lekker maken voor een baan in de zorg. Het gaat daarbij niet alleen om leerlingen en studenten maar bijvoorbeeld ook om mensen die al een baan hebben of ooit in de zorg hebben gewerkt. Daarnaast moeten mensen die stage willen lopen in de zorg, verzekerd zijn van een plek.

Er komt een landelijke campagne en om te zorgen dat in elke regio de daar bestaande problemen worden aangepakt komen er 28 regioplannen.

Minister Hugo de Jonge presenteer het actieplan vandaag. (Woensdag 14 maart 2018) Het staat los van de plannen die er zijn om de problemen in de verpleeghuizen aan te pakken.
Daarvoor is eerder al 2.1 miljard gereserveerd.

 

Bron:http://www.nu.nl

Zorg komt komende jaren honderdduizend werknemers tekort

Zorgbedrijven moeten dit jaar zo’n 130.000 vacatures vullen, becijfert het UWV. Mede door de vergrijzing is goed personeel echter steeds moeilijker te vinden. De komende vier jaar wordt een tekort van honderdduizend medewerkers verwacht.

De gemiddeld steeds oudere bevolking leidt er niet alleen tot een toename van het aantal hoogbejaarden dat specialistische en intensieve zorg nodig heeft. Ook is bijna een kwart van de zorgmedewerkers 55 jaar of ouder en verlaat zij in de komende jaren de arbeidsmarkt, zo schetst het UWV.

Er is vooral veel behoefte aan verzorgende en verpleegkundigen op mbo- en hbo-niveau. Die zijn voor zorgbedrijven steeds moeilijker te vinden. Zo kan 80 procent van de ziekenhuizen, thuiszorg- en geestelijke gezondheidszorginstellingen vacatures niet gevuld krijgen. In andere zorgsectoren geldt dat voor de helft van de instellingen.

Volgens Willem de Boer van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen werkt het personeel in ziekenhuizen vaak al extra diensten en loopt de werkdruk op. Soms worden operaties uitgesteld of moeten specialistische afdelingen tijdelijk de deuren sluiten.

Bron: http://www.nu.nl

Minister de Jonge maakt haast met vernieuwing in de zorg en schrapt 5-minutenregistratie voor wijkverpleging

Wijkverpleegkundigen worden verlost van veel administratieve rompslomp. De door velen gehate 5-minutenregistratie wordt afgeschaft, zodat zij niet meer minutieus verslag hoeven te doen van hun werkzaamheden gedurende de dag.

De verpleegkundigen zelf worden de coördinatoren van de zorg aan huis die door huisartsen en gemeenten wordt geleverd. Dat is de kern van het nieuwe ‘kwaliteitskader wijkverpleging’, waarover alle partijen in de wijkverpleging het zo goed als eens zijn. Dat kader beschrijft de normen waaraan het werk van wijkverpleegkundige moet voldoen. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heeft het stuk besteld bij de organisaties die betrokken zijn bij de wijkverpleging. Uiterlijk 1 april moet het klaar zijn.

Rond de eeuwwisseling werd de 5-minutenregistratie geïntroduceerd als standaard voor de zorg aan huis. Verpleegkundigen moeten al hun werkzaamheden registreren in rubrieken, steeds in blokjes van vijf minuten. De regel groeide sindsdien uit tot hét symbool van de doorgeschoten bureaucratie in de zorg, ook omdat de organisatie voor verpleegkundigen V&VN uitrekende dat ze 30 procent van hun tijd kwijt zijn aan die registratie. Dat ontneemt velen het plezier in hun werk, bleek in 2017 uit een enquête. De registratie voelt bovendien vaak als een blijk van wantrouwen.

Minister De Jonge profileert zich als strijder ‘tegen de spreadsheets en de stopwatches’. Hij heeft de Nederlandse Zorgautoriteit, die de tarieven voor wijkverpleging opstelt, inmiddels opdracht gegeven de minutenregistratie als norm te schrappen.

Zorgverzekeraars baseren hun vergoeding op de tarieven van de NZA. Zorgverzekeraar VGZ experimenteert al met vergoeding van wijkverpleging zonder de minutenregistratie. Ook de eerste thuiszorgorganisaties volgen al.

Het schrappen van de norm is een eerste concreet voorbeeld van de vernieuwing van de ouderenzorg die het nieuwe kabinet heeft beloofd. Vandaag (8 maart 2018) sluit De Jonge een ‘pact voor de ouderenzorg’ met 35 organisaties. Daarin beloven zij plechtig dat zij eenzaamheid onder ouderen willen verminderen, en de kwaliteit van de verpleeghuizen en de zorg aan huis willen opkrikken. Dit moet nog worden uitgewerkt in concrete plannen. Deze maand nog over de aanpak van eenzaamheid en de verpleeghuiszorg, daarna volgt een plan van aanpak voor de zorg thuis.

De Jonge wordt niet moe erop te wijzen dat nieuw beleid nodig is omdat de samenleving snel vergrijst. Nu zijn er 1,3 miljoen 75-plussers, in 2030 zullen het er 2,1 miljoen zijn. Ouderen blijven ook steeds langer thuis wonen. Daar ligt volgens De Jonge eenzaamheid op de loer. Meer dan de helft van de 75-plussers is volgens hem eenzaam en twee derde van de 85-plussers. De Jonge wil dat aanpakken met projecten en uitwisseling van ‘effectieve lokale aanpakken’.

Voor zijn ouderenbeleid heeft De Jonge de komende drie jaar ruim 2 miljard euro beschikbaar. Voor de bestrijding van eenzaamheid is in het regeerakkoord 29 miljoen euro gereserveerd, voor de verpleeghuiszorg 2,1 miljard euro en voor betere zorg aan huis 180 miljoen.

 

Redbeez Zorgprofessionals

Gisteren: duizenden verpleegkundigen in actie tegen administratieve lasten.https://www.nu.nl/carriere/5014958/duizenden-verpleegkundigen-in-actie-administratieve-lasten.htmlbron: www.nu.nl

Geplaatst door Redbeez zorgprofessionals op dinsdag 21 november 2017